Preliminärt program

De nya immaterialrättsliga utmaningarna - ämnen för diskussion:

Immaterialrätten i 21 århundradet
- De nya immaterialrättsliga konfliktytorna
- Immaterialrätt och konkurrens
- Immaterialrätt och ekonomi

Immaterialrättens horisontella expansion
- Vart leder oss den bredvilliga acceptansen av nya skyddsobjekt? Exempel från EG-rätten och nationell rätt: t.ex. datorprogram, "business"-metoder, tekniska skyddsåtgärder. Överlappningar: upphovsrätt-patent; varumärke-design-upphovsrätt-illojal konkurrens.

 

Immaterialrättens globala expansion
- Jämnställdhet i en global värld
- Morgondagens patentsystem
- Internationell jurisdiktion

Immaterialrättens vertikala expansion
- Vart leder allt lägre gränser för skydd? Exempel från EG-rätten och nationell rätt: varumärken, patent.

Utmaningarna mot det nordiska samarbetet
- Quo vadis nordiskt samarbete?

+++ Detaljerat arbetsprogram +++

 

Preliminärt arbetsprogram och socialt program

 

 

Lördag 24 augusti

   

Kl. 09:00-12:00

Registrering - utdelning av kongressmaterial.  
 
   

Kl. 17:00-19:00

  Välkomst-Cocktail

Söndag 25 augusti

   

Kl. 09:00-10:00

Registrering - utdelning av kongressmaterial.  

Kl. 10:00-22:00

  En dagsutflykt till det magiska Snæfellsnes på Islands västkust. Bl.a. båtresa i skärgården i Breiðafjörður med fågelskådning och skaldjursfiske.

Måndag 26 augusti

   

Kl. 09:00-09:30

Öppning av de XXVI Nordiska Industriella Rättskyddsmötet  

Kl. 09:30-12:00

Kongressmöte  

Kl. 12:00-13:00

Lunch  

Kl. 13:00-17:00

Kongressmöte  

Kl. 18:00-19:30

  Reception på invitation av Industridepartementet.

Tisdag 27 augusti

   

Kl. 09:00-12:00

Kongressmöte  

Kl. 10:00-14:00

  City Sightseeing for följeslagare

Kl. 12:00-13:00

Lunch  

Kl. 13:00-17:00

Kongressmöte  

Kl. 19:00- ?

  Reception og Galamiddag

Onsdag 28 augusti

   

Kl. 10:00-12:00

Kongressens avslutningsmöte  

Kl. 12:00-13:00

Lunch  

Kl. 14:00-17:00

  Golfturnering - "NIR open"